علم و تکنولوژی

آشنایی با اپلیکیشن های کاربردی در سفر به استانبول ترکیه

در سفرهایی که در پیش دارید بهتر است نرم افزارهای مناسبی را نیز نصب کنید، امروزه این اپلیکیشن های بهترین راهنماهای سفر هستند که اطلاعات بروزی هم دارند، در ادامه با اپلیکیشن های کاربردی در سفر به استانبول ترکیه آشنا خواهیم شد.

26 فروردین 1397